Skip to main content

Garanti och villkor

Växtgaranti våra växter

Om vår växtgaranti

Vi lämnar växtgaranti på fleråriga, vedartade växter såsom prydnadsträd, buskar, häckplantor, barrväxter, rhododendron, azaleor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar. Perenner, sommarblommor och krukväxter omfattas inte av växtgarantin.

Kvitto krävs vid reklamation och att växten lämnas kvar på växtplatsen för eventuell inspektion.

Godkänd reklamation ger ersättning av en ny, motsvarande växt.

Detta gäller vid eventuell reklamation:

Vårköp (mars-maj) – reklamation senast inom 5 månader.
Sommarköp (juni-september) – reklamation senast inom 2 månader.
Höstköp (oktober-november) – reklamation senast juni följande år.

Vintergröna växter som planteras efter sista september omfattas inte av garantin.

Detta omfattas ej av växtgarantin

  • Perenner, sommarblommor och krukväxter.

Växter som:

  • skadats vid transport eller plantering.
  • planterats fel eller erhållit felaktig skötsel.
  • vattnats på felaktigt sätt.
  • angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar efter plantering.
  • drabbats av tjältorka eller andra vinterskador.
  • planterats i krukor eller andra planteringskärl.

Försäljningsvillkor Benders stenprodukter

Prisgaranti på marksten och murar

Skulle du mot förmodan hitta en likadan produkt billigare, så erbjuder vi dig samma pris + ett avdrag på 1 kr per /sten i hittelön. Förutsättningen är att produkten är ur Benders sortiment, samma produkt och av likvärdig kvalitet. Prisgarantin gäller mot lokala butikskonkurrenter (inom 5 mils radie).

Prisgarantin gäller ej öppningserbjudanden, utförsäljningar och internet försäljning.

Du skall kunna presentera prisdokumentation på produkten som bevis på konkurrentens pris, till exempel ett giltligt annonsblad eller tidning. Glöm inte att ta med dig kvittot eller en offert.

Returer av marksten, plattor, mur och granit

Alla eventuella returer skall föregås av överenskommelse mellan Oscarsbergs Trädgård och köparen. Endast lagerförda artiklar kan returneras inom 30 dagar, Retur till fabrik gäller endast pallar i obruten förpackning. Vid godkänd retur krediteras 80% av varans belopp. Eventuell returfrakt betalas av köparen.

När du har mottagit din beställning är det viktigt att du kontrollerar produkterna noggrant. Kontrollera att alla produkter är hela och stäm av mot din orderbekräftelse. Tänk på att kontrollera att färg, storlek, sort och antal stämmer överens med din beställning.

Felleverans eller skador på dina produkter ska rapporteras till oss snarast, dock senast inom 10 dagar från att du har mottagit leveransen. Varan skall vara hel, ren och oanvänd vid retur. Specialbeställt material tas ej i retur.
Nyansskillnader i betongprodukter kan förekomma från ett tillverkningsdatum till ett annat och är ej reklamationsgrundande.

På betongprodukter kan det förekomma kalkutfällningar som visar en ljusgrå hinna på produkten. Med tiden försvinner dock denna kalkhinna. Detta är inget som påverkar produktens funktion eller kvalité. Kalkutfällning är ingen grund för reklamation.

Returpallar/pallkragar debiteras med 139 kr per styck. Vid retur till vårt lager och uppvisande av betald faktura eller kvitto återbetalas 80 kr per pall/krage. Engångspallar och halvpallar tas inte i retur. Retur skall ske inom 3 månader från leveranstillfället.