Skip to main content

4 för 270:-

By 18 maj, 2023Aktuellt4 min read

Rölunda-med känsla för jorden sedan 1971. Vi är stolta återförsäljare av Rölundas sortiment och
hos oss kan du enkelt och smidigt lasta det du behöver direkt i bilen eller på släpkärran på vår drive in,
inga dubbla lyft här inte.
Du kan också blanda som du vill mellan Natursortiment som innehåller 50 liter i varje säck
eller våra torvfria jordar som innehåller 40 liter:

Plantjord
Barkmull
Toppdress
Täckbark
Torvfri jord
Kompostjord

4 säckar för 270:-

Vi har många nöjda kunder som väljer att handla sin jord hos oss då de får bra resultat
med deras jordar. Att ge sina växter de bästa förutsättningarna för att
etablera sig och utvecklas är ju ett sätt att värna om sin investering. Rölunda har
sedan 1971 varit producenter av kvalitetsjord och de har precis som vi en tydlig linje i
att jorden är ett kapital som skall förvaltas och vårdas med omsorg. De är övertygade
om att ett ansvarsfullt jord eller trädgårdsbruk är något som både miljön, växterna
och människorna mår bra av och deras slogan ”Med känsla för jorden” föddes ur
dessa tankar.
Deras två torvfria jordar är Kompostjorden som endast
innehåller naturgödslad jord och naturliga råvaror, men också den som helt enkelt heter
Torvfri jord, som består av komposterad bark, kompost och skogsråvara. Den
är perfekt för plantering av buskar, träd och perenner i lantliga rabatter.

Det är många som oroar sig för pyralider i jorden. Detta problem har sedan 2020
uppmärksammats, då många hobbyodlare fick problem med framförallt sina tomatplantor.
Pyralider är ett samlingsnamn för aktiva ämnen i växtskyddsmedel och de används i
konventionellt jordbruk för att bekämpa örtogräs.
Pyralidskador kännetecknas av missbildade toppskott, vridna stjälkar och hopskrynklade blad.
Viktigt att veta är att liknande symtom kan uppstå vid övergödslad jord, felaktigt pH,
virussjukdomar och extrema temperaturer.
De växter som har visat störst känslighet för pyralider är tomat, paprika, chili, ärtor, bönor,
dahlia och potatis. Majoriteten av trädgårdsväxter är inte känsliga för eventuella pyralidrester.
Om man känner sig orolig för att använda en jord, kan man provodla ärtor som växer snabbt
och som redan på sina första blad visar på effekten av eventuella pyralider.
Rölunda arbetar aktivt för att minimera risken för kontaminering genom att enbart använda gödsel
från nordiska, frigående djur i sin produktion.
Naturgödsel från det svenska lantbruket är en mycket värdefull råvara och bidrar med bra näringsvärden,
organiskt material och ett rikt mikroliv, samtidigt som det är en cirkulär råvara som knyter samman
svenskt jordbruk med våra trädgårdsodlingar. Rölunda gör också kontinuerliga analyser på deras
komposter med hjälp av externa laboratorier. Det är dock viktigt att påpeka att alla
analyser som görs endast blir representativa för det provmaterial som analyserats
och inte hela batchen eller allt som produceras och levereras från en leverantör.