Skip to main content

Framtidsdialog – vad är det?

By 21 april, 2023april 26th, 2023Hållbart företagande6 min read

Vi jobbar för tillfället aktivt med ett verktyg som heter Framtidsdialog, där vi analyserar vår
verksamhet och tar fram fokusområden för en vidare hållbar utveckling. Hela processen är kopplade
till Agenda 2030 som är de globala målen för hållbar utveckling. Det övergripande syftet med de
globala målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Det kan låta stort och svårt och hur kan vår lilla organisation
påverka eller bidra? Men de stora målen bryts ner i mindre och här behöver vi alla dra vårt strå till
stacken. Återigen så kan ingen göra allt, men alla kan göra något. Vi på Oscarsbergs trädgård vill bidra
så gott vi kan i vår verksamhet och är stolta och glada över att kunna berätta om det arbete vi gör.
Framtidsdialogen har också tydliga kopplingar till ISO 26000, som är världens största internationella
standard för organisationers samhällsansvar och en vägledning för hållbart företagande. Den bygger
på sju grundläggande principer och omfattar bl.a. ansvarsskyldighet, transparens, etiskt
uppträdande, efterlevnad av internationella uppförandenormer samt respekt för intressenterna,
lagen och mänskliga rättigheter.

Affärsetik

Vi vill med detta fokus skapa ringar på vattnet som gör att våra
kunder kan känna sig trygga i att när ni handlar hos oss har vi en genomtänkt linje som genomsyrar
allt vi gör och att ni, genom att välja oss, också bidrar till en bättre värld. Ett sätt är att vi prioriterar att
samarbeta med leverantörer som jobbare enligt samma linje som oss, vad gäller hållbarhet och värderingar.

Miljö

Vi är beroende av att våra insekter existerar och hjälper oss med att pollinera våra växter, så att det vi odlar ger skörd.
Vi prioriterar att tillhandahålla växter som är gynnsamma för våra pollinerare, som tur är så är många av dessa växter torktåliga och väldigt vackra
att ha i sin omgivning. Då klimatet förändras och vi har torrare somrar även på våra breddgrader, så är det alltså en fördel i flera avseenden, att faktiskt plantera sådant som klarar av
och trivs under dessa förutsättningar. Under en vecka varje vår lyfter vi detta fokus lite extra, nämligen Stora Pollineringsveckan då vi vill få fler att förstå
vikten av att ta hand om våra insekter såsom svärmare, humlor, bin och fjärilar. Visste du att en tredjedel av det vi äter är beroende av insektspollinering för
att utvecklas och bära frukt eller kunna skördas? Vi vill hjälpa dig att enkelt hitta växter som ger ett biologiskt mångfald i din trädgård och med en lång blomnings-
säsong säkerställer du att insekterna trivs i din trädgård. Tidigt på våren är sälg, krokus och lönnar viktiga födoväxter och en av våra mest avskydda växter, maskrosen,
är så viktig för våra insekters överlevnad. Så nästa gång du har dåligt samvete över ogräs i rabatterna, tänk på vad du bidrar till biologiskt mångfald istället.

Arbetsmiljö – Kund och konsument

Trivsel är en viktig parameter också för oss, både vad gäller arbete men också privat.
Det är viktigt att hitta en balans i vardagen där du kan växa och utvecklas på alla plan.
För oss är det högsta prioritet att våra medarbetare mår bra, för då orkar de också ta hand om er
kunder på bästa sätt och vi kan fortsätta att bli bättre både som människor och organisation. Vi har
som roligast när vi kan hjälpa dig lyckas med dina projekt och trädgårdsdrömmar och vi får dela med
oss av vår kunskap och kompetens inom alla områden, så kom gärna in och hälsa på oss med just
dina frågor och funderingar.

Samhälle

Vi har ända sedan vi tog över verksamheten 2014 haft ett fint samarbete med olika företag genom åren
som arbetar med arbetsträning eller arbetsrehabilitering. Hos oss erbjuder vi en möjlighet för individer,
som stött på olika problem i sitt yrkesliv eller vanliga liv och hamnat i behov av att byta inriktning,
att i lugn och ro öva på att gå till arbetet, skaffa sig fungerande vardagsrutiner och
arbeta med läkande arbetsuppgifter som att påta i jorden, rensa ogräs, plantera om, gödsla och
vattna våra växter. Det är ett fantastiskt utbyte och genererar ett mervärde till samtliga inblandade.
Vi känner en stolthet över att vi får människor att växa och utvecklas och det är också en stor del av
min drivkraft i vardagen, utveckla andra individer. Att varje år få se en eller flera medarbetare gå
vidare till en anställning är ett underbart kvitto på att vi gör skillnad. Människan som tidigare kände
sig otillräcklig eller förbrukad, kan återigen känna att de hittat tillbaka till sitt egenvärde.